Ontmoeten wij u tijdens de open dag CZAV/Rusthoeve?

Op donderdag 23 juni 2022 vindt de Open Dag CZAV/Rusthoeve plaats. Je bent van harte welkom op tussen 9.00 en 19.00 uur in Colijnsplaat. De Open Dag CZAV/Rusthoeve is hét netwerkevent voor Zuidwest-Nederland in de plantaardige sector. Ruim 2.500 bezoekers nemen deel aan workshops, interessante rondleidingen, gezelligheid en hapjes en drankjes.

Ook Hazera is tijdens deze traditionele uiendag aanwezig.
Graag presenteren wij u onze laatste nieuwe rassen.

Het uienteam kijkt er naar uit u te ontmoeten!

Voor meer informatie: https://www.czav.nl/Actueel/Agenda/Artikel/open-dag-czavrusthoeve-2022 

Veel opkomst problemen door droogte en korstvorming in uien

Op dit moment zien we dat er nogal wat opkomst problemen zijn in de uien. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te wijzen.
Eén van de belangrijkste redenen is de korstvorming die is ontstaan na de felle oostenwind in combinatie met de neerslag van een aantal weken geleden.

Op dit moment lopen er nogal wat telers te twijfelen wat zij het beste kunnen doen. Belangrijk is om te kijken hoeveel planten er op dit moment boven staan, maar vooral ook welk percentage er nog onder de korst zit en hoe de toestand is van deze planten.
En aansluitend welke maatregelen kunnen er worden genomen om deze planten toch boven te laten komen. Dit kan zijn door b.v. beregening om de korst week te maken.

Wanneer u beslist toch over te zaaien is het goed om stil te staan bij het volgende:

  • Door te zaaien (in dezelfde rij), is er een risico op een heel heterogeen gewas
  • Welk ras ga ik zaaien?
  • En wordt dit een vroeg of een laat ras?

Een ui is een daglengte gevoelig gewas, dat betekent dat een ui rond de langste dag zijn bol inductie krijgt. Een vroeg ras krijgt iets eerder zijn bol inductie dan een laat ras, dit betekent dat wanneer u nu nog moet overzaaien u het beste een later ras kunt kiezen. Hierdoor krijgt de plant meer tijd  om blad te ontwikkelen voordat hij de bol inductie krijgt.

Twijfelt u of u over moet zaaien? Neem contact op met onze gewasspecialisten. Zij komen graag bij u langs om u te adviseren.

De opbrengst en kwaliteit in de uienteelt blijft erg belangrijk

De wereld staat op z’n kop met de oorlog in Oekraïene. De prijzen van meststoffen rijzen de pan uit. Wat heeft dit voor invloed op de teelt van uien in Nederland?

Nederland is van oudsher een export land wat betreft uien. We exporteren dan ook naar meer dan 130 landen over heel de wereld. Net deze wereld heeft te maken met gigantische prijsverhogingen van allerlei zaken die men in de teelt van uien nodig heeft.

Neem nu de prijs van de N meststoffen. Deze is minimaal 4x zo duur als vorig jaar. Dit heeft voor een groot aantal gebieden in de wereld tot gevolg dat men minder of zelfs geen meststoffen kan toepassen in de teelt van uien.

Daar komt bij dat door de hoge graanprijzen wereldwijd telers hebben besloten om een dure teelt als uien even in de wacht te zetten en te kiezen voor een goedkoper gewas als graan.

Dit alles zou kunnen betekenen dat de vraag naar Nederlandse uien en het prijsniveau zich in een positieve richting kunnen gaan ontwikkelen.
Uiteraard indien de transportkosten geen roet in het eten gooien.

Ondanks deze onzekerheid blijft het voor U als Nederlandse uienteler van groot belang om voor de maximale opbrengst en het maximale rendement te gaan in uw uienteelt.

Flexibiliteit kan hierbij belangrijk zijn. Door te kiezen voor een bewaarbaar ras kunt u uw uien verkopen op het meest optimale moment.

Wij wensen u een goed groeiseizoen toe.

Het belang van het duizendkorrelgewicht

Het zonnetje schijnt, het voorjaar komt er aan. En daarmee ook het zaaiseizoen.
De uienteelt kan behoorlijk wat uitdagingen met zich meebrengen. Een goede zaai is dan ook van groot belang.

Daarom willen wij u nogmaals wijzen op het belang van het duizend korrelgewicht van het uienzaad.

Het duizendkorrelgewicht van uienzaad staat altijd op de zakken vermeld en kan nogal verschillen. Het risico kan zijn dat men teveel of te weinig zaad verzaait, wat een onregelmatige stand van het gewas kan veroorzaken.

Wanneer men de zaaimachine afstelt op een duizendkorrelgewicht van 4,2 gram en  evt. een volgend ras heeft een duizendkorrelgewicht van bijvoorbeeld 3,6 gram kan dit, wanneer men de aanzuigdruk van de zaaimachine hier niet op aanpast, dubbele zaden op de zaaischijven veroorzaken, en daardoor een onregematigheid in de stand van het gewas.

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze gewasspecialisten.

Wij wensen u een goed groeiseizoen toe.

Hoge kwaliteit en opbrengst, de gouden combinatie voor uien van Hazera

Al sinds de jaren ‘50 werken de veredelaars van Hazera, onderdeel van de Limagrain Group, aan sterke uienrassen van uitstekende kwaliteit. De veredeling is een langzaam proces. Het duurt soms meer dan 25 jaar voordat er een nieuw, verbeterd uienras is. Belangrijk is dan ook om een goede visie te hebben op wat de markt nodig heeft. Wat zijn de trends?

Continue reading “Hoge kwaliteit en opbrengst, de gouden combinatie voor uien van Hazera”