Geprimede zaden: de volgende stap in uienteelt van topkwaliteit

Sinds 2009 ontwikkelt en verkoopt Hazera geprimede uienzaden. De lange ervaring vertaalt zich door naar de markt: het aandeel van geprimede zaden neemt toe. Vele telers ontdekken de voordelen. Geprimede zaden zorgen voor een snellere gewasontwikkeling na de uitzaai, meer uniformiteit in het gewas en uiteindelijke product en uien van een betere kwaliteit. Daarom is het ook voor u interessant.

Kortgezegd is primen van zaad het proces waarbij de eerste fases van de kieming wordt geactiveerd. Na het primen van het zaad wordt het op een zelfde manier verpakt en kan de teler het op dezelfde manier uitzaaien. Van zaden die geprimed zijn komen de zaailingen sneller op en is daardoor de stand uniformer. Aangezien het eerste ontkiemingsstadium tussen zaai en opkomst korter is, hebben de zaden minder last van weersinvloeden.

Flexibele zaaitijd
Adam Prabucki, productmanager ui: “Door de klimaatverandering hebben we vaker te maken met extreme condities in het veld. De lente wordt korter en het wordt eerder warm. Dit betekent dat de periode om te kunnen zaaien minder lang lijkt te worden. Doordat geprimede zaden al een ontwikkelstadium verder zijn, ontkiemen ze sneller bij lage temperaturen en zal het gewas eerder boven de grond staan en sneller ontwikkelen.”

Groeicyclus
Een grote misvatting is dat je uien van geprimede zaden eerder kunt rooien. Adam: “Dat is niet het geval. De daglengte is bepalend voor de groeicyclus van uien. Het primen van de zaden heeft geen invloed op de groeicyclus, die blijft hetzelfde. Wel kun je kosten besparen door het gebruik van geprimede zaden, omdat je minder zaad nodig hebt voor dezelfde opbrengst als met gewoon uienzaad. Door het gecontroleerde proces van primen in het laboratorium is de ontkiemingskans beter. En door de uniformere kieming, is het verlies in de eerste stadia van de groei ook minder. Je kunt wel tot 10% aan zaden besparen.”

Minder plantschade
Bij geprimede zaden komen de planten uniformer op. Ze zitten in hetzelfde ontwikkelstadium en hebben op hetzelfde moment dezelfde behandeling nodig. Hierdoor is het onkruidbestrijdingsprogramma gemakkelijker toe te passen. Dat zorgt voor minder plantschade. Een schoon veld zonder onkruid betekent ook minder schade aan de bollen, dus betere kwaliteit en bewaarpotentieel. Door de snellere opkomst is er bijvoorbeeld ook minder kans op uienvlieg. En het optimale oogstmoment is gemakkelijker te bepalen bij uniforme planten.

Beperkingen
De voordelen zijn groot, al zijn er ook enkele beperkingen. Adam: ”Wij adviseren om niet te laat in het seizoen te zaaien. Te laat in het seizoen kan betekenen dat de grond te snel opdroogt en zeker als er geen mogelijkheden tot beregenen zijn, kunnen de geprimede zaden in een opgedroogd zaaibed afsterven, omdat de aansluiting met de diepere bodemlagen nog niet zijn bereikt. Doordat de uien sneller ontspruiten, kan er dan te weinig water beschikbaar zijn voor de groei. Wellicht leidt dat tot een lagere plantpopulatie. Ook is het beter om geprimede zaden niet op te slaan voor gebruik in een ander jaar, omdat de groeicyclus al is gestart.”

Contact met gewasspecialisten
Hazera kan geprimede zaden leveren van al haar rassen. Onze gewasspecialisten vertellen u graag hoe deze zaden kunnen bijdragen aan een succesvolle oogst van hoge kwaliteit. Zij ondersteunen en begeleiden u met een advies op maat, ook tijdens uw teelt.