Privacybeleid

Lees dit privacybeleid zorgvuldig door, voordat u met het gebruiken van de website begint. Door uw gebruik van de website gaat u akkoord met onze gebruiksvoorwaarden – zie https://www.hazera.com/terms-use-website – en dit privacybeleid. Als u niet akkoord gaat, gebruik deze website dan niet.

Hazera Seeds Ltd., Hazera Seeds B.V. en hun dochterondernemingen (gezamenlijk ‘HAZERA’, ‘ons’, ‘onze’ of ‘wij’) respecteren uw privacy en zij zetten zich in om deze te beschermen door dit beleid (‘Privacybeleid’) na te leven.
Dit Privacybeleid beschrijft de soorten gegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt wanneer u www.hazera.com (de ‘Site’) bezoekt en het beschrijft onze werkwijzen voor het verzamelen, bewaren, beschermen, gebruiken en verstrekken van die gegevens, evenals informatie over hoe u ons kunt verzoeken dergelijke gegevens uit onze systemen te verwijderen. Dit Privacybeleid is van kracht vanaf de datum ‘Laatst gewijzigd’, onderaan de pagina. We kunnen dit Privacybeleid te allen tijde naar eigen goeddunken herzien (zie hieronder: ‘Wijzigingen in het Privacybeleid’). Door de Site te blijven gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dergelijke herzieningen en daarom dient u deze pagina regelmatig te bezoeken om het dan geldende Privacybeleid te bekijken.

1. Reikwijdte van dit Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op de Site en op gegevens die door en via de Site of via andere kanalen zijn verzameld. (Bijvoorbeeld als u contactinformatie hebt uitgewisseld met een van onze vertegenwoordigers of partners of als u uw persoonlijke gegevens hebt verwerkt in een registratieformulier voor evenementen en/of in leadformulieren en/of via een van onze applicaties.)

2. Informatie die u ons verstrekt

Wij verzamelen gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, zoals uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer of andere identificatiemiddelen, waarmee wij online of offline contact met u kunnen opnemen (‘Persoonsgegevens’), rechtstreeks van uzelf, wanneer u ons de gegevens verstrekt. Dit betreft informatie die wordt verstrekt wanneer u bijvoorbeeld contact met ons opneemt, zich abonneert op de nieuwsbrief, formulieren invult, een enquête invult, enz.
In het kader van ons legitieme belang om onze producten en diensten te promoten, zullen wij uw Persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over andere diensten en producten die mogelijk interessant voor u zijn, en om feedback van u te verkrijgen over onze website en onze producten. U kunt weigeren post of e-mails van ons te ontvangen door de link voor het afmelden te selecteren die in een dergelijke ontvangen e-mail staat, of door contact met ons op te nemen (zie het adres hieronder).

3. Informatie die we automatisch verzamelen

Dankzij technologieën voor automatische gegevensverzameling kunnen we automatisch informatie over uw apparatuur, surfacties en -patronen verzamelen, terwijl u door de Site navigeert. De automatisch verzamelde gegevens kunnen allerlei soorten informatie bevatten, zoals de volgende: (i) details van uw bezoeken aan de Site, waaronder frequentie en tijdstippen, locatiegegevens, logs en andere communicatie-inhoud en de bronnen die u op de Site bezoekt en gebruikt; en (ii) informatie over uw computer en internetverbinding, inclusief uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype (gezamenlijk ‘Bezoekinformatie’). We kunnen Bezoekinformatie bewaren of associëren met de Persoonsgegevens die we via andere bronnen verzamelen of die u ons verstrekt. Bezoekinformatie zal worden gebruikt om de Site te beheren en verder te ontwikkelen, om uw bewegingen op de Site te volgen en om algemene demografische informatie te verzamelen voor statistische analyse. De technologieën die we voor deze automatische gegevensverzameling gebruiken, worden ‘cookies’ genoemd. Een cookiebestand bevat informatie die u kan identificeren telkens wanneer u de Site bezoekt. Deze gegevens zijn versleuteld als extra beveiliging. De Site kan cookies gebruiken als een manier om activiteiten en verkeerspatronen op de Site te meten om uw ervaring te verbeteren. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen voordat cookies worden geaccepteerd en u kunt ervoor kiezen cookies te weigeren door ze in uw browser uit te schakelen. U hoeft de toestemming voor cookies niet te hebben ingeschakeld om de Site te kunnen bezoeken, maar u hebt cookies mogelijk nodig om bepaalde aan u aangepaste functies op de Site te kunnen gebruiken.

4. Hoe gebruikt HAZERA uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken de informatie die we over u verzamelen of die u aan ons verstrekt, inclusief Persoonsgegevens, om: de Site en de inhoud ervan aan u te presenteren, u producten, informatie en diensten aan te bieden waarvan wij menen dat die relevant voor u zijn, effectieve klantenservice aan u te kunnen leveren, alle andere doeleinden waarvoor u deze gegevens verstrekt ten uitvoer te brengen, u op de hoogte te stellen van wijzigingen in de Site, onze Gebruiksvoorwaarden of dit Privacybeleid, contact met u op te nemen met speciale aanbiedingen en andere informatie waarvan wij denken dat die u zal interesseren, u uit te nodigen deel te nemen aan enquêtes en ons feedback te geven, uw behoeften en interesses beter te begrijpen, de inhoud, functionaliteit en gebruikersvriendelijkheid van onze site, producten, diensten en marketing- en promotiecampagnes te verbeteren, en voor alle andere zaken die we beschrijven wanneer u ons de informatie verstrekt en/of voor alle andere doelen waarvoor u toestemming geeft.
Uw gegevens worden alleen bewaard gedurende de duur van onze commerciële relatie of totdat u ons anders informeert.

5. Hoe deelt HAZERA uw persoonsgegevens?

We kunnen geaggregeerde Bezoekinformatie over onze gebruikers verstrekken. We zullen de Persoonsgegevens gebruiken voor het doel waarvoor u deze hebt verstrekt of voor enig ander doel dat wordt beschreven in dit Privacybeleid:
• aan onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen;

• aan contractanten, serviceproviders en andere derde partijen (zoals serviceproviders van websites, customer-carediensten, leveranciers van marketingdiensten, leveranciers van IT-ondersteuningsdiensten of andere serviceproviders die ons ondersteunen bij het onderhouden van onze commerciële relatie met u) (‘Derden’). Derden zullen onderworpen zijn aan contractuele verplichtingen om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen om de Persoonsgegevens te beschermen en om deze gegevens alleen volgens de instructies te verwerken;

• aan een koper of een andere opvolger in het geval van een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van een deel van de activa van HAZERA, gericht op continuïteit of als onderdeel van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure, waarbij de Persoonsgegevens die HAZERA over de gebruikers van de Site bezit tot de overgedragen activa behoren;

• met uw toestemming, aan een specifieke Derde partij;

• om te voldoen aan een gerechtelijk bevel, wet of juridische procedure, waaronder het reageren op een verzoek van de overheid of regelgevende instanties;

• om onze Gebruiksvoorwaarden ten uitvoer te brengen of toe te passen; of

• als wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of passend is om de rechten, eigendommen of veiligheid van HAZERA, onze klanten of anderen te beschermen.

6. Beveiligen en beschermen van uw eigen privacy

HAZERA zorgt ervoor dat uw gegevens veilig en vertrouwelijk blijven; dit geldt ook voor bewerkingen die door onderaannemers worden uitgevoerd.
Hiertoe kunnen bepaalde passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om verlies, misbruik, wijziging en verwijdering van uw Persoonsgegevens te voorkomen, overeenkomstig de gevoeligheid van de gegevens.
Vanwege de aard van informatietechnologieën kunnen we u niet verzekeren tegen een kwaadwillende aanval op gegevens (inclusief Persoonsgegevens). Niettemin verbinden we ons ertoe u hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen, nadat wij ons hiervan bewust zijn geworden.

7. Kinderen onder de leeftijd van 16 jaar

De Site is niet bedoeld voor kinderen onder de 16 jaar. We verzamelen niet bewust Persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar. Als u jonger dan 16 jaar bent, gebruik dan de Site niet en verstrek geen informatie via de Site of via een van de functies daarvan. Als we vernemen dat we Persoonsgegevens hebben verzameld of ontvangen van een kind jonger dan 16 jaar, zonder toestemming van de ouders, zullen we die informatie verwijderen. Als u meent dat wij informatie hebben van of over een kind jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via info@hazera.com.

8. Wijzigingen in het Privacybeleid

Als HAZERA beslist om dit Privacybeleid of onze werkwijzen te wijzigen, zullen wij een kennisgeving van die wijzigingen in ons Privacybeleid op de startpagina van de Site plaatsen, zodat u altijd op de hoogte bent van het type informatie dat wij verzamelen, hoe wij de informatie gebruiken en onder welke omstandigheden, als die er zijn, wij de informatie verstrekken. Als we op enig moment besluiten om Persoonsgegevens op een andere manier te gebruiken dan werd vermeld op het moment dat de informatie werd verzameld, zullen we u op de hoogte brengen en kunt u kiezen of we uw informatie op deze andere manier mogen gebruiken. We zullen in staat blijven de gegevens te gebruiken in overeenstemming met het Privacybeleid waaronder de informatie werd verzameld.

9. Links naar andere HAZERA-websites

Deze Site bevat hyperlinks naar andere websites die door HAZERA of andere eenheden van HAZERA worden geëxploiteerd (‘Andere website(s)’). Dit Privacybeleid is op elke Andere website van toepassing.

10. Contact opnemen met HAZERA

Neem contact met ons op als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over de manier waarop uw Persoonsgegevens door HAZERA zijn verzameld of verwerkt. Gebruikers van deze Site hebben het recht op toegang, rectificatie, wijziging en verwijdering van hun Persoonsgegevens. Om dit te doen, kunnen zij op elk moment contact opnemen met HAZERA via info@hazera.com.

Laatst gewijzigd: 29 mei 2018.