GGO verklaring

Alle door Hazera Seeds B.V. veredelde groenterassen zijn ontwikkeld met  traditionele veredelingsmethodes, zonder gebruik te maken van genetische modificatietechnieken die leiden tot genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) zoals gedefinieerd in Richtlijn 2001/18 van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake de doelbewuste introductie van ggo’s in het milieu.

Deze verklaring is van toepassing op rassen van Hazera Seeds B.V