Kwaliteitsbeleid

Hazera Seeds streeft ernaar om de eerste keus leverancier te zijn in zijn kernmarkten door het leveren van hoge kwaliteitsproducten en uitstekende service aan zijn klanten. Hazera Seeds is zich bewust dat succes ontstaat door klanten de juiste producten en diensten leveren die aan hun behoeften voldoen.

De bedrijfsvoering van Hazera Seeds richt zich op het produceren en verkopen van zaden met een hoog winstpotentieel voor onze klanten. Om de kwaliteit van de zaden te waarborgen, passen wij hoge -in de bedrijfstak geaccepteerde- standaarden toe op al onze activiteiten.

Hazera Seeds streeft ernaar om een veilige en geschikte werkomgeving te bieden voor zijn werknemers, zodat zij zich kunnen ontwikkelen en kunnen ontplooien.

Wij passen hoge kwaliteits-, veiligheids-, milieu- en ethiek standaarden toe op onze bedrijfsprocessen en -activiteiten.

Om deze visie te realiseren, is ons kwaliteits-, veiligheids- en milieusysteem continue in ontwikkeling. Het geïntegreerde systeem is zo opgezet zodat wij ons kunnen blijven inzetten voor en verzekeren van een voortdurende verbetering.

Het is ons beleid om onze werknemers te begeleiden en ondersteunen voor het naleven van alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Onze medewerkers zijn verplicht om hun gezonde verstand te gebruiken en integer te handelen.

Onze aanpak inzake kwaliteit en inzet wordt openlijk uitgedragen naar al onze werknemers, klanten, leveranciers en partners.

Het managementteam en zijn individuele leden, elk met zijn/haar eigen aandachtsgebieden, nemen de volle verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beleid.

Nicolas Tines
CEO