Corporate social responsibility

Growing the future togetherSamen aan de toekomst bouwen

Hazera draagt bij aan een gezonde toekomst voor onze partners en lokale gemeenschappen. Wij zien elk zaadje als een mogelijke bouwsteen die mensen en gemeenschappen kan helpen tot volle bloei te komen. Het gaat erom dat we altijd het juiste doen. De activiteiten die wij in het kader van onze missie ‘Growing the future together’ uitvoeren, dragen bij aan een betere leefomgeving in de breedste zin van het woord.

Milieu
Om een leefbare wereld, voor mens en dier, te behouden is het belangrijk dat we klimaatverandering, vervuiling en het overmatig gebruik van natuurlijke hulpbronnen beperken en terugdringen. Wij beperken de ecologische voetafdruk van onze bedrijfsprocessen op allerlei manieren.

Agrarische ontwikkeling
Wij betrekken de toekomstige generaties bij akkerbouw en tuinbouw. In dit kader hebben we onder andere een lespakket ontwikkeld met als thema ‘De landbouwer van de toekomst’. Al spelend leren kinderen over akkerbouw, de technieken die erbij komen kijken en het belang van akkerbouw. We staan ook open voor samenwerking met landbouwscholen. Door opleiding en de uitwisseling van kennis, bereiden we de toekomstige generaties voor op de uitdagingen waarmee zij zich gesteld zullen zien.

Leefomgeving
In veel buurten en wijken staat de kwaliteit van leven onder druk. Door deel te nemen aan initiatieven in onze directe omgeving, kunnen we onze leefomgeving samen verbeteren. Dit kan van grote invloed zijn op de totale gemeenschap. Een voorbeeld hiervan is het Roseland-project. Met dit initiatief dragen wij bij aan onderwijs en aan de productie van levensmiddelen voor maaltijden voor kinderen. Dit levert ook werkgelegenheid op. En de verkoop van de oogst zorgt voor extra inkomsten. Hiermee levert dit project een positieve bijdrage aan de totale gemeenschap en leren mensen zelfvoorzienend te worden. Dit verbindt ons. Samen dragen wij zo bij aan belangrijke, positieve gevolgen voor de samenleving.

Samen het juiste doen
Elk jaar stellen we de MVO-doelstellingen voor onze hele organisatie vast. In elk land waar wij aanwezig zijn, zetten onze medewerkers zich actief in voor die doelstellingen. Wij delen regelmatig informatie over de diverse lokale initiatieven die onze medewerkers hebben opgezet. Omdat wij als mondiale onderneming in veel landen overal ter wereld actief zijn, kunnen onze werknemers op veel plaatsen een verbintenis aangaan met hun directe omgeving.

Samen kunnen we een belangrijke bijdrage leveren en gezamenlijk aan de toekomst bouwen.