Een doorbraak in de winteruien. Combineert goede winterhardheid, lange houdbaarheid en goede opbrengst.
  • Nieuwe, zeer uniforme en productieve winterui.
  • Groeikrachtig en opgericht loof.
  • Goede kwaliteit ui, met een mooie ronde vorm en een fijne nek.
  • Harde kwaliteit ui, ook geschikt voor enkele maanden bewaring.
  • Bezit een behoorlijke tolerantie tegen de vorst.
Zaai-advies : 5,0 - 5,5 eenheden per hectare. Zaaien laatste week augustus of eerste week september. Eerder zaaien geeft verhoogd risico op schot, later zaaien geeft te weinig gewas voor de winter.

Gewas type

Overwinteringsuien

Kleur

Geel

Bewaarbaarheid

Lang

print

Legal terms

De variëteiten bevatten het resistente gen / de resistente genen, maar resistente stammen kunnen enkele ziektesymptomen of schade laten zien bij een hoge plaagdruk en/of bij negatieve omgevingscondities . Zie de ISF-definitie van deze term op http://www.worldseed.org/isf/diseases_resistances.html. Een kopie van de definities voor termen die reacties van planten op plagen omschrijven voor de groentezaadsector, kunnen op verzoek worden verkregen in onze kantoren. Opgelet: Deze informatie en enige aanvullende/overige verbale of schriftelijke informatie die gegeven kan worden namens Hazera, geeft gemiddelde resultaten weer van specifieke proeven; deze zijn niet uitputtend en ook niet noodzakelijkerwijs nauwkeurig en mogen niet worden opgevat als een advies, richtsnoer, aanbeveling, verklaring of garantie. Zaaitijden en groeigebieden zijn enkel indicatief. Afbeeldingen zijn enkel illustratief. De verkoop & het gebruik van zaden is onderhevig aan de voorwaarden en condities die gezamenlijk worden weergegeven op zaadverpakkingen en in catalogi en/of op: http://www.hazera.com/terms-and-conditions. E&OE. © 2022 Hazera. Alle rechten voorbehouden.