Nieuwe zomerbloemkool met sterk opgericht blauwgroen blad.

• Opgerichte bladstand
• Weinig bladbreuk bij oogsten
• Uitstekende zelfdekbaarheid
• Kool wordt pas zichtbaar vlak voor de oogst

Gezond
• Sterk tegen Verticillium
• Mooie, groene en gezonde onderkant
• Sterk blauwgroen gewas

Teeltperiode
• Aanbevolen voor plantingen van april t/m juli
• Oogst vanaf eind juni tot half oktober
• Groeidagen*: ± 80 in voorjaar; ± 70 in zomer; tot ± 90 dagen in de herfst

Gewas type

Wit

Plantseizoen

60 - 90 dagen

Gebruik

Verse markt

Jan
feb
Maa
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Zaaien

Planten

Oogsten

Bewaring

Legal terms

De variëteiten bevatten het resistente gen / de resistente genen, maar resistente stammen kunnen enkele ziektesymptomen of schade laten zien bij een hoge plaagdruk en/of bij negatieve omgevingscondities . Zie de ISF-definitie van deze term op http://www.worldseed.org/isf/diseases_resistances.html. Een kopie van de definities voor termen die reacties van planten op plagen omschrijven voor de groentezaadsector, kunnen op verzoek worden verkregen in onze kantoren. Opgelet: Deze informatie en enige aanvullende/overige verbale of schriftelijke informatie die gegeven kan worden namens Hazera, geeft gemiddelde resultaten weer van specifieke proeven; deze zijn niet uitputtend en ook niet noodzakelijkerwijs nauwkeurig en mogen niet worden opgevat als een advies, richtsnoer, aanbeveling, verklaring of garantie. Zaaitijden en groeigebieden zijn enkel indicatief. Afbeeldingen zijn enkel illustratief. De verkoop & het gebruik van zaden is onderhevig aan de voorwaarden en condities die gezamenlijk worden weergegeven op zaadverpakkingen en in catalogi en/of op: http://www.hazera.com/terms-and-conditions. E&OE. © 2022 Hazera. Alle rechten voorbehouden.