">

Hazera kondigt met trots de lancering aan van onze ToBRFV-resistente tomatenrassen

Hazera kondigt met trots de lancering aan van onze ToBRFV intermediaire resistente tomatenrassen, de optimale balans tussen bescherming en prestatie. Een effectief middel voor de teler om het hoofd te bieden aan het besmettelijke virus, dat tomatenplanten en fruit infecteert en telers over de hele wereld treft. Het ToBRFV (Tomato Brown Rugose Fruit Virus) vormt een constante bedreiging voor telers over de hele wereld, vermindert de opbrengsten aanzienlijk, tast de kwaliteit van het fruit aan en infecteert systematisch andere planten. ToBRFV is een zeer overdraagbaar virus dat kan infecteren via aarde, gereedschap, water en via contact met mensen.

Sinds ToBRFV toesloeg, heeft Hazera’s R&D-team onvermoeibaar gewerkt aan het vinden van rassen die een effectief niveau van ToBRFV-resistentie kunnen geven. “Zonder afbreuk te doen aan de opbrengst en fruitkwaliteit waarin we afgelopen jaren fors in hebben geïnvesteerd”, volgens Alejandro Szechtman, Hazera’s Portfolio Marketing Director: “We hebben zeer uitgebreide en diepgaande proeven gedaan op veel locaties, onder verschillende omstandigheden op wereldwijde schaal. Zodoende zijn we in staat optimale oplossingen te bieden, met de juiste balans tussen prestaties en ToBRFV-bescherming”.

Neem contact met ons op via "contact" boven aan de pagina

Veelgestelde vragen & antwoorden

Het Tomato Brown Rugose Fruit Virus, een nieuw lid van de Tobamovirus-groep die in 2014 in Afrika en het Midden-Oosten is ontstaan, vormt een constante bedreiging voor telers wereldwijd. Het is zeer besmettelijk. ToBRFV vermindert de opbrengst aanzienlijk, tast de kwaliteit van het fruit aan en infecteert systematisch andere planten. ToBRFV-bladsymptomen omvatten milde en ernstige mozaïek met af en toe bladvernauwing. Tomatenvruchten kunnen gele vlekken en bruine, ruige vlekken vertonen, wat resulteert in een slechte vruchtkwaliteit. Tobamo-virussen zijn zeer stabiel en kunnen lange tijd overleven in besmette gewasresten, in de bodem of op verontreinigde oppervlakken. Verspreiding van het virus kan zeer gemakkelijk plaatsvinden door mechanische overdracht, vooral in beschermde of intensieve kweeksystemen waar planten vaak worden gesnoeid, vastgezet, gehanteerd of aangeraakt. In vollegrondsproducties kunnen machines die worden gebruikt voor teelt of onkruidbestrijding het virus verspreiden en er zijn enkele berichten dat tobamovirussen zich kunnen verspreiden in irrigatiewater. De mogelijke rol van zaad bij de verspreiding van het virus is momenteel niet goed gekarakteriseerd. Een extra factor waarmee rekening moet worden gehouden, is dat mensen omgaan met tomatenplanten/vruchten – aangezien het virus zeer stabiel is, zal zeep voor b.v. niet helpen het virus te vernietigen, zodat besmetting gemakkelijk kan optreden.

ToBRFV is een wereldwijde bedreiging geworden, die planten en fruit over de hele wereld verspreidt en aantast.

Om ToBRFV-schade in uw veld of kas te voorkomen, kunt u ToBRFV-resistente tomatenrassen gebruiken en fytosanitaire maatregelen nemen, zoals:
- Gebruik alleen zaden en zaailingen van een betrouwbare bron.
- Alle medewerkers en bezoekers moeten beschermende kleding dragen: lange jas, overschoenen, wegwerphandschoenen.
- Gebruik niet dezelfde fytosanitaire kleding bij het verplaatsen van het ene veld/compartiment naar het andere.
- Draag/verwijder fytosanitaire kleding alleen bij de ingang van het veld/compartiment.
- Laat privémateriaal achter bij de ingang van een veld/compartiment.
- Plaats een specifieke set fytosanitaire apparatuur bij de ingang van een veld/compartiment (werktuigen en accessoires, desinfectie van handen/schoenen).
- Zorg ervoor dat elk veld/compartiment zijn eigen gereedschap en apparatuur heeft (tenzij het gereedschap voor gebruik grondig is gedesinfecteerd).
- Ga altijd van een jong aangeplant veld/compartiment naar een ontwikkeld compartiment en van een gezond compartiment naar een verdacht compartiment. Nooit andersom!
- Gebruik niet dezelfde fytosanitaire kleding bij het verplaatsen van het ene veld/compartiment naar het andere.
- Gebruik voor elk compartiment een speciaal veldnotitieboekje en een plastic hoes voor alle elektronische apparaten.

Om de optimale balans tussen prestaties en bescherming te garanderen, vinden er wereldwijd uitgebreide proeven plaats. Ook in zwaar geïnfecteerde gebieden. Hazera heeft via het stroomopwaartse onderzoek van Limagrain bijgedragen aan een netwerk van interne en externe gezamenlijke ontdekkingsprojecten op ToBRFV met behulp van verschillende benaderingen. Dit heeft ertoe geleid dat Limagrain in 2017 als eerste bedrijf een patent heeft aangevraagd op ToBRFV-resistentie in tomaat. Terwijl de eerste generatie tomatenrassen die resistent zijn tegen ToBRFV op de markt wordt gebracht, blijft Hazera, samen met de ontdekkingsprogramma's van Limagrain, intensief werken aan het vinden van resistenties tegen potentieel opkomende meer agressieve vormen van dit verwoestende virus.

Volgens de officiële definitie van de International Seed Federation*:
Resistente rassen kunnen onder zware plaagdruk enige ziektesymptomen of schade vertonen. Er zijn twee niveaus van weerstand die als volgt worden gedefinieerd:
Intermediaire resistentie (IR): plantenrassen die de groei en/of ontwikkeling van de bepaalde plaag en/of de schade die het veroorzaakt, maar kan een groter aantal symptomen vertonen of schade in vergelijking met zeer resistente rassen. Intermediair resistente plantenrassen zullen nog steeds zichtbaar zijn, minder ernstige symptomen of schade dan vatbare plantenrassen wanneer gekweekt onder vergelijkbare
omgevingsomstandigheden en/of plaagdruk.
Hoge resistentie (HR): plantenrassen die de groei en/of ontwikkeling van de gespecificeerde plaag en/of de schade die het veroorzaakt onder normale plaagdruk in vergelijking met
vatbare rassen. Deze plantensoorten kunnen echter enige symptomen of schade vertonen
onder zware plaagdruk. Het is belangrijk om te benadrukken dat rassen die hetzelfde niveau van resistentie tegen een specifieke plaag claimen, een andere resistentiereactie kunnen vertonen als gevolg van een andere genetische samenstelling van een ras.
*Bron: ISF

ToBRFV-resistente tomatenrassen zullen beter presteren dan een vatbaar ras. Onder bepaalde omstandigheden, zoals hoge virusdruk, abiotische stress, enzovoort, kunnen er symptomen optreden.

Hazera's ToBRFV-resistente tomatenrassen zijn geen GGO's. Hazera voert geen genetisch modificatiewerk uit. In plaats daarvan kweekt het alleen rassen door middel van conventionele veredelingstechnieken.

We weten dat alleen het hebben van ToBRFV-resistente tomatenrassen niet voldoende is. Hazera streeft naar een optimale balans tussen ToBRFV-bescherming en gewasprestaties. Zodat onze telers gezondere, beter producerende planten kunnen telen om hun productie optimaal te benutten. Om de optimale balans tussen prestaties en bescherming te garanderen, vinden er wereldwijd uitgebreide proeven plaats, ook in zwaar geïnfecteerde gebieden.

Volgens onze bevindingen kan elk soort onderstam worden gebruikt met Hazera's ToBRFV-resistente tomaten.

Neem contact met ons op via "contact" boven aan de pagina