Nieuwe collega bij Hazera

Dirk-Jan Polak is het nieuwe gezicht binnen het BeNeScan team van Hazera. Hij volgt Piet Steenks op die per 1 juli met pensioen gaat na een dienstverband van meer dan 30 jaar. Piet is commercieel verantwoordelijk voor de gewassen radijs, wortel en veldsla. Hazera heeft in Dirk-Jan een waardig opvolger gevonden, omdat hij naast de vollegrondteelt ook veel ervaring heeft opgedaan in de hele AGF keten. We hebben dan ook veel vertrouwen in de toegevoegde waarde die hij meebrengt.

Dirk-Jan volgde thuis zijn vader op die een vollegrondtuinderij en boerderijwinkel had, waar jaarrond diverse gewassen geteeld werden. Door de boerderijwinkel ontstond ook een productiebedrijf en groothandel die in Rotterdam aan talloze zorginstellingen, ziekenhuizen en ketenhoreca leverden. In 2005 heeft Dirk-Jan, samen met anderen, Hollands Wild opgestart.

We wensen Dirk-Jan veel succes in zin nieuwe functie en Piet gaat genieten van zijn welverdiende pensioen