Grondbewerking en zaaien op het land

Grondbewerking en zaaien van uien, hoe zit het?

Het zaaien van uien is een precies werk omdat het fijne zaden zijn en er niet te diep gezaaid moet worden. Het advies geld 1,5 tot 2,5 cm diep zaaien op een vaste vochtige grond. Voor het zaaien komt natuurlijk eerst nog de grondbewerking.


Op het zand is dat ploegen, spitten en in sommige gevallen een niet kerende grondbewerking, zorg in alle gevallen voor een vlak zaaibed. Voor elk type bewerking geldt: zorg dat de grond niet te diep uitdroogt. We hebben te maken met drogend weer waardoor de toplaag van de geploegde grond makkelijk te veel kan uitdrogen. Na het ploegen of het spitten is het zeer belangrijk dat de grond “gesloten” ligt. D.w.z. dat als men de grond ploegt, meteen het zaaibed klaar maakt, zodat alleen de toplaag droogt maar dat het zaaibed voldoende vochtig blijft. Als men met een vorenpakker ploegt doe dat dan in combinatie met een “naloper” (een crossrol, of een cambridgerol etc). Op deze wijze wordt de grond ook “gesloten” en blijft het vocht bovenin. Dit is ook van toepassing op de genoemde grondbewerkingen. Voer kort voor het zaaien de grondbewerking uit. Als men start met zaaien, controleer op welke diepte de grond vochtig is en pas de zaaidiepte hierop aan. Als men zaait, controleer dan regelmatig of de zaden goed aangedrukt op de vochtige grond liggen. Herhaal dit meerdere malen.

Plantaantallen

Afhankelijk van de bedbreedte en het aantal rijen wordt het zaad verdeeld. Ongeacht het zaaisysteem is het meest ideale plantaantal tussen de 80 – 90 pl./m2. Plantaantal betekent over het algemeen een goede opbrengst, zeker wanneer er rassen gezet worden die een relatief hoog soortelijk gewicht hebben, dat houdt in die van zichzelf al zwaar zijn. Hieronder staat het plantaantal per strekkende meter weergegeven, afhankelijk van bedbreedte en aantal rijen per bed.

Duizendkorrelgewicht

Het duizendkorrelgewicht van uienzaad staat altijd op de zakken vermeld en kan nogal verschillen. Het risico kan zijn dat men te veel of te weinig zaad verzaait, wat een onregelmatige stand van het gewas kan veroorzaken. Wanneer men de zaaimachine afstelt op een duizendkorrelgewicht van 4,2 gram en evt. een volgend ras heeft een duizendkorrelgewicht van bijvoorbeeld 3,6 gram kan dit, wanneer men de aanzuigdruk van de zaaimachine hier niet op aanpast, dubbele zaden op de zaaischijven veroorzaken, en daardoor een onregelmatigheid in de stand van het gewas. Controleer dit dus goed! Wil je meer weten? Lees dan dit artikel over het duizendkorrelgewicht.

Mineralen toediening

Dat wat de plant aan mineralen nodig heeft om tot zijn kilo’s te komen, maar ook om aan de juiste kwaliteitseis te blijven voldoen is heel belangrijk. Wanneer welk mineraal nodig is en in welk groeistadium de plant de grootste behoefte heeft aan de elementen is cruciaal voor de kwaliteit en uiteindelijke opbrengst. Ga daarvoor in gesprek met uw meststoffen leverancier/bedrijfsadviseur en vraag per grondsoort en ras wat verstandig is om te doen. Teelt u bijvoorbeeld uien op lichte zandgrond? Dan vraagt dat qua mineralentoediening om een andere strategie als dat u uien hebt op kleigrond van 40% afslibbaar. Als er nog vragen zijn over dit artikel, neem dan gerust contact met ons op!