Nieuwe Berlicum hybride voor de verse markt en de snijderij.
 • Berlicum hybride voor de verse markt en de snijderij.
 • Lange cilindrische wortel.
 • Zeer goed bewaarbaar en zeer hoog droge stof gehalte.
 • Weinig inwendig groen, waardoor weinig verlies in snijderij.
 • Hoog rendement bij verwerking.
 • Goede inwendige kwaliteit.
 • Opgericht loof dat lang gezond blijft.
 • Zeer hoge netto productie na bewaring.
 • Goede tolerantie tegen ringrot (Phytophtora magasperma).
 • Zeer sterk tegen splijten en breuk.

Zaaiadvies

 • Xela wordt geadviseerd voor de teelt van C/D peen voor de snijderij en de verse markt.
 • Advies zaaidichtheid: 750.000 zaden/ha.
 • Geschikt voor de zaai vanaf eind april tot half mei.
 • Late hybride met ongeveer 165 groeidagen.
print

Legal terms

De variëteiten bevatten het resistente gen / de resistente genen, maar resistente stammen kunnen enkele ziektesymptomen of schade laten zien bij een hoge plaagdruk en/of bij negatieve omgevingscondities . Zie de ISF-definitie van deze term op http://www.worldseed.org/isf/diseases_resistances.html. Een kopie van de definities voor termen die reacties van planten op plagen omschrijven voor de groentezaadsector, kunnen op verzoek worden verkregen in onze kantoren. Opgelet: Deze informatie en enige aanvullende/overige verbale of schriftelijke informatie die gegeven kan worden namens Hazera, geeft gemiddelde resultaten weer van specifieke proeven; deze zijn niet uitputtend en ook niet noodzakelijkerwijs nauwkeurig en mogen niet worden opgevat als een advies, richtsnoer, aanbeveling, verklaring of garantie. Zaaitijden en groeigebieden zijn enkel indicatief. Afbeeldingen zijn enkel illustratief. De verkoop & het gebruik van zaden is onderhevig aan de voorwaarden en condities die gezamenlijk worden weergegeven op zaadverpakkingen en in catalogi en/of op: http://www.hazera.com/terms-and-conditions. E&OE. © 2022 Hazera. Alle rechten voorbehouden.