Nieuw! De eerste witte radijshybride in de markt.
 • Gemiddeld tot lang sterk blad, goede bladaanhechting.
 • Helder witte bolkleur.
 • Ronde uniforme bollen.
 • Diameter doorsnede tot 35 mm.
 • Snel groeiende zeer productieve variëteit.
 • Hoge tolerantie tegen splijten en voosheid (m.u.v. koude condities)
 • Goede interne kwaliteit.
 • Goede en lange bewaarbaarheid en houdbaarheid.
 • Hoge resistentie op blad en bol tegen valse meeldauw.
 • Hoge resistentie tegen Fusarium ox.
 • Geschikt voor het bossen.
Kasteelt: jaarrond zaaien is mogelijk, maar niet in hete zomers (lang blad) en zeer koude winters (kans op barsten).

Gewas type

Rond

Kleur

Wit

Teeltsysteem

Kasteelt

Plantseizoen

Voorjaar, Zomer, Herfst

Oogstsysteem

Hand & Mechnisch

Gebruik

Multifunctioneel

print

Legal terms

De variëteiten bevatten het resistente gen / de resistente genen, maar resistente stammen kunnen enkele ziektesymptomen of schade laten zien bij een hoge plaagdruk en/of bij negatieve omgevingscondities . Zie de ISF-definitie van deze term op http://www.worldseed.org/isf/diseases_resistances.html. Een kopie van de definities voor termen die reacties van planten op plagen omschrijven voor de groentezaadsector, kunnen op verzoek worden verkregen in onze kantoren. Opgelet: Deze informatie en enige aanvullende/overige verbale of schriftelijke informatie die gegeven kan worden namens Hazera, geeft gemiddelde resultaten weer van specifieke proeven; deze zijn niet uitputtend en ook niet noodzakelijkerwijs nauwkeurig en mogen niet worden opgevat als een advies, richtsnoer, aanbeveling, verklaring of garantie. Zaaitijden en groeigebieden zijn enkel indicatief. Afbeeldingen zijn enkel illustratief. De verkoop & het gebruik van zaden is onderhevig aan de voorwaarden en condities die gezamenlijk worden weergegeven op zaadverpakkingen en in catalogi en/of op: http://www.hazera.com/terms-and-conditions. E&OE. © 2022 Hazera. Alle rechten voorbehouden.