The best tasting yellow cherry tomato on the market!

Grower/growing characteristics

Fruits / cluster: 12-14
Harvest type: Loose
Vigor plant: Strong
Resistances HR: Vd, ToMV, Fol(1)

Supply chain processing characteristics

Shelflife: Good
Firmness after ten days: Good
Usage advise: Pick&mix / pre-packed / mix-pack

Shopper characteristics

Fruit shape: Round
Average fruit weight in grams: 12-15
Color: Yellow
Shininess: Good
Suggested shopper usage: Snacking (one bite)

Gewas type

Cherry

Kleur

Geel

Teeltsysteem

Glazen kas

Resistenties

ToMV, Fol, Vd

Legal terms

De variëteiten bevatten het resistente gen / de resistente genen, maar resistente stammen kunnen enkele ziektesymptomen of schade laten zien bij een hoge plaagdruk en/of bij negatieve omgevingscondities . Zie de ISF-definitie van deze term op http://www.worldseed.org/isf/diseases_resistances.html. Een kopie van de definities voor termen die reacties van planten op plagen omschrijven voor de groentezaadsector, kunnen op verzoek worden verkregen in onze kantoren.

Opgelet: Deze informatie en enige aanvullende/overige verbale of schriftelijke informatie die gegeven kan worden namens Hazera, geeft gemiddelde resultaten weer van specifieke proeven; deze zijn niet uitputtend en ook niet noodzakelijkerwijs nauwkeurig en mogen niet worden opgevat als een advies, richtsnoer, aanbeveling, verklaring of garantie. Zaaitijden en groeigebieden zijn enkel indicatief. Afbeeldingen zijn enkel illustratief. De verkoop & het gebruik van zaden is onderhevig aan de voorwaarden en condities die gezamenlijk worden weergegeven op zaadverpakkingen en in catalogi en/of op: http://www.hazera.com/terms-and-conditions. E&OE. © 2022 Hazera. Alle rechten voorbehouden.