Prei met allure!
  • Hét ras om in te zetten tussen de snelgroeiende zomerrassen en de tragere herfstvariëteiten
  • Groeiduur 105 - 115 dagen*
  • Uniform van zaaibed tot afgeleverd product
  • Mooie plantopbouw met opgerichte groeiwijze
  • Aantrekkelijke bladkleur
  • Zeer gemakkelijk te schonen
  • Mooie opbrengst kwaliteitsprei voor u als teler
Afhankelijk van teeltperiode en systeem, alsook plaatselijke bodem- en weersomstandigheden

Groeiseizoen

Planten/ponsen

Oogstseizoen

Herfst

Gebruik

Verse markt

Soort

Hybride

print

Legal terms

De variëteiten bevatten het resistente gen / de resistente genen, maar resistente stammen kunnen enkele ziektesymptomen of schade laten zien bij een hoge plaagdruk en/of bij negatieve omgevingscondities . Zie de ISF-definitie van deze term op http://www.worldseed.org/isf/diseases_resistances.html. Een kopie van de definities voor termen die reacties van planten op plagen omschrijven voor de groentezaadsector, kunnen op verzoek worden verkregen in onze kantoren. Opgelet: Deze informatie en enige aanvullende/overige verbale of schriftelijke informatie die gegeven kan worden namens Hazera, geeft gemiddelde resultaten weer van specifieke proeven; deze zijn niet uitputtend en ook niet noodzakelijkerwijs nauwkeurig en mogen niet worden opgevat als een advies, richtsnoer, aanbeveling, verklaring of garantie. Zaaitijden en groeigebieden zijn enkel indicatief. Afbeeldingen zijn enkel illustratief. De verkoop & het gebruik van zaden is onderhevig aan de voorwaarden en condities die gezamenlijk worden weergegeven op zaadverpakkingen en in catalogi en/of op: http://www.hazera.com/terms-and-conditions. E&OE. © 2022 Hazera. Alle rechten voorbehouden.