De perfecte start van het broccoliseizoen! Sirtaki F1 is een zeer vroeg en extreem uniform ras voor de vroege teelt van broccoli. Zeer vroeg
  • Sirtaki F1 is 2 tot 5 dagen vroeger dan de tot nu toe gebruikte rassen.
Arbeidsvriendelijk
  • Extreme uniformiteit waardoor vaak in slechts 2 oogstbeurten een perceel leeg geoogst wordt!
  • Hoge seal-snelheid door compacte bolronde vorm van de schermen.
  • Weinig gevoelig voor doorwas, waardoor weinig extra blaadjes van het scherm geplukt hoeven te worden.
Kwaliteit
  • Fijne korrel.
  • Bolronde en attractieve vorm van het scherm
Hoge ziekteresistentie
  • Meeldauw: IR.
  • Natrot: door het bolronde scherm weinig gevoelig.

Legal terms

De variëteiten bevatten het resistente gen / de resistente genen, maar resistente stammen kunnen enkele ziektesymptomen of schade laten zien bij een hoge plaagdruk en/of bij negatieve omgevingscondities . Zie de ISF-definitie van deze term op http://www.worldseed.org/isf/diseases_resistances.html. Een kopie van de definities voor termen die reacties van planten op plagen omschrijven voor de groentezaadsector, kunnen op verzoek worden verkregen in onze kantoren. Opgelet: Deze informatie en enige aanvullende/overige verbale of schriftelijke informatie die gegeven kan worden namens Hazera, geeft gemiddelde resultaten weer van specifieke proeven; deze zijn niet uitputtend en ook niet noodzakelijkerwijs nauwkeurig en mogen niet worden opgevat als een advies, richtsnoer, aanbeveling, verklaring of garantie. Zaaitijden en groeigebieden zijn enkel indicatief. Afbeeldingen zijn enkel illustratief. De verkoop & het gebruik van zaden is onderhevig aan de voorwaarden en condities die gezamenlijk worden weergegeven op zaadverpakkingen en in catalogi en/of op: http://www.hazera.com/terms-and-conditions. E&OE. © 2022 Hazera. Alle rechten voorbehouden.