Speciaal aanbevolen voor industrie.
  • Speciaal aanbevolen ras voor de industrie
  • Vormt een zeer sterk gewas dat lang rechtop blijft staan.
  • Zeer hoge meeldauw- en virusresistentie.
  • De vruchten zijn over het algemeen zeer lang, cilindrisch en gelijk van kleur.
  • Hoge oogstsnelheid.
  • Goede houdbaarheid van de geoogste vruchten.
  • IR: Px / ZYMV / WMV
Teeltadvies: Aanbevolen wordt een gematigde N-bemesting bij het begin van de teelt en om op te passen met organische meststoffen.

Legal terms

De variëteiten bevatten het resistente gen / de resistente genen, maar resistente stammen kunnen enkele ziektesymptomen of schade laten zien bij een hoge plaagdruk en/of bij negatieve omgevingscondities . Zie de ISF-definitie van deze term op http://www.worldseed.org/isf/diseases_resistances.html. Een kopie van de definities voor termen die reacties van planten op plagen omschrijven voor de groentezaadsector, kunnen op verzoek worden verkregen in onze kantoren. Opgelet: Deze informatie en enige aanvullende/overige verbale of schriftelijke informatie die gegeven kan worden namens Hazera, geeft gemiddelde resultaten weer van specifieke proeven; deze zijn niet uitputtend en ook niet noodzakelijkerwijs nauwkeurig en mogen niet worden opgevat als een advies, richtsnoer, aanbeveling, verklaring of garantie. Zaaitijden en groeigebieden zijn enkel indicatief. Afbeeldingen zijn enkel illustratief. De verkoop & het gebruik van zaden is onderhevig aan de voorwaarden en condities die gezamenlijk worden weergegeven op zaadverpakkingen en in catalogi en/of op: http://www.hazera.com/terms-and-conditions. E&OE. © 2022 Hazera. Alle rechten voorbehouden.