Middenvroege hybride, geschikt voor de hele teeltperiode.
  • Middenvroege hybride geschikt voor de hele teeltperiode.
  • Zeer hoge virus- en meeldauwresistentie.
  • Een (zeer) compact gewas met korte internodien.
  • Blijft goed rechtop staan en is open.
  • Bladeren zijn compact en kort.
  • Mirza is intermediair resistent tegen meeldauw en virus (ZYMV, WMV).
  • Uitermate geschikt voor langdurige teelten.
  • De vruchtkleur is gelijk aan of iets donkerder dan Cora.
  • De vruchten zijn weinig gevoelig voor oogstschade.
Later planten dan 1 juli verhoogt de kans op een onvoldoende ontwikkeld gewas. De basisbemesting vrij hoog houden (ca. 40 kg extra N), zodat een voldoende grote plant gevormd wordt. Het plantgetal kan, vanwege het compacte gewas, met 15% verhoogd worden. Hierdoor wordt de opbrengst vergroot.
print

Legal terms

De variëteiten bevatten het resistente gen / de resistente genen, maar resistente stammen kunnen enkele ziektesymptomen of schade laten zien bij een hoge plaagdruk en/of bij negatieve omgevingscondities . Zie de ISF-definitie van deze term op http://www.worldseed.org/isf/diseases_resistances.html. Een kopie van de definities voor termen die reacties van planten op plagen omschrijven voor de groentezaadsector, kunnen op verzoek worden verkregen in onze kantoren. Opgelet: Deze informatie en enige aanvullende/overige verbale of schriftelijke informatie die gegeven kan worden namens Hazera, geeft gemiddelde resultaten weer van specifieke proeven; deze zijn niet uitputtend en ook niet noodzakelijkerwijs nauwkeurig en mogen niet worden opgevat als een advies, richtsnoer, aanbeveling, verklaring of garantie. Zaaitijden en groeigebieden zijn enkel indicatief. Afbeeldingen zijn enkel illustratief. De verkoop & het gebruik van zaden is onderhevig aan de voorwaarden en condities die gezamenlijk worden weergegeven op zaadverpakkingen en in catalogi en/of op: http://www.hazera.com/terms-and-conditions. E&OE. © 2022 Hazera. Alle rechten voorbehouden.