• Mooie iets donkergroene bladkleur. • Gemiddelde groeisnelheid. • Onder de juiste omstandigheden een lange veldhoudbaarheid door de sterke onderkant. • Sterk tegen rand smet en roodverkleuring van de onderkant. • Hoge schotresistentie in zomer en voorjaar. • Hoge oogstsnelheid door halfopgerichte groeiwijze en weinig pelwerk. • Betrouwbaar ras, flexibel inzetbaar. • Aanbevolen voor de vroege teelt met afdekking, zomerteelt, herfstteelt. • Geschikt voor zowel zand, klei als leemgronden.

Legal terms

De variëteiten bevatten het resistente gen / de resistente genen, maar resistente stammen kunnen enkele ziektesymptomen of schade laten zien bij een hoge plaagdruk en/of bij negatieve omgevingscondities . Zie de ISF-definitie van deze term op http://www.worldseed.org/isf/diseases_resistances.html. Een kopie van de definities voor termen die reacties van planten op plagen omschrijven voor de groentezaadsector, kunnen op verzoek worden verkregen in onze kantoren. Opgelet: Deze informatie en enige aanvullende/overige verbale of schriftelijke informatie die gegeven kan worden namens Hazera, geeft gemiddelde resultaten weer van specifieke proeven; deze zijn niet uitputtend en ook niet noodzakelijkerwijs nauwkeurig en mogen niet worden opgevat als een advies, richtsnoer, aanbeveling, verklaring of garantie. Zaaitijden en groeigebieden zijn enkel indicatief. Afbeeldingen zijn enkel illustratief. De verkoop & het gebruik van zaden is onderhevig aan de voorwaarden en condities die gezamenlijk worden weergegeven op zaadverpakkingen en in catalogi en/of op: http://www.hazera.com/terms-and-conditions. E&OE. © 2022 Hazera. Alle rechten voorbehouden.