Het hoge opbrengstpotentieel, de kwaliteit van het product en de goede bewaarbaarheid maken Lucas F1 tot een aanwinst.
  • Geschikt voor de lange bewaring.
  • Maakt onder de juiste teeltomstandigheden gemakkelijk gewicht.
  • Zeer hoog opbrengstpotentieel.
  • Geschikt voor de lange bewaring tot ongeveer juli.
  • Over het algemeen een ronde vorm en mooie inwendige structuur.
  • Sterk tegen trips.
  • Groeidagen: ±140.
  • Planten per ha: 35.000 - 40.000 pl/ha.
  • Gewicht: 2,5 - 3,5 kg.
Dit ras produceert onder de juiste teeltomstandigheden mooie kolen met een fijne inwendige structuur. Zeer geschikt voor de industriële verwerking.

Gewas type

Witte kool

Gebruik

Industrie

Groeiperiode

> 110 dagen

Legal terms

De variëteiten bevatten het resistente gen / de resistente genen, maar resistente stammen kunnen enkele ziektesymptomen of schade laten zien bij een hoge plaagdruk en/of bij negatieve omgevingscondities . Zie de ISF-definitie van deze term op http://www.worldseed.org/isf/diseases_resistances.html. Een kopie van de definities voor termen die reacties van planten op plagen omschrijven voor de groentezaadsector, kunnen op verzoek worden verkregen in onze kantoren. Opgelet: Deze informatie en enige aanvullende/overige verbale of schriftelijke informatie die gegeven kan worden namens Hazera, geeft gemiddelde resultaten weer van specifieke proeven; deze zijn niet uitputtend en ook niet noodzakelijkerwijs nauwkeurig en mogen niet worden opgevat als een advies, richtsnoer, aanbeveling, verklaring of garantie. Zaaitijden en groeigebieden zijn enkel indicatief. Afbeeldingen zijn enkel illustratief. De verkoop & het gebruik van zaden is onderhevig aan de voorwaarden en condities die gezamenlijk worden weergegeven op zaadverpakkingen en in catalogi en/of op: http://www.hazera.com/terms-and-conditions. E&OE. © 2022 Hazera. Alle rechten voorbehouden.