Vrij snelle groeier die gemakkelijk zijn oogstgewicht bereikt.
  • Vrij snelle groeier die gemakkelijk zijn oogstgewicht bereikt.
  • Hoge schotresistentie, met name in de zomer.
  • Dunne bladstelen en vrij lang smal blad.
  • Iets gekrulde bladeren geven meer volume na het snijden.
  • Zeer veel bladeren per krop met een mooie donkergroene bladkleur.
  • Minder verkleurde snijvlakken door dunne nerven.
  • Prachtige volumineuze snit door lichte krulling en veel bladeren.
  • Door opgerichte groeiwijze en schotresistentie minder verliezen.
  • Opgerichte bladstand en sterk tegen smet.
  • Goed bestand tegen rand en voldoet goed zowel in zand-, klei- als leemgronden.

Legal terms

De variëteiten bevatten het resistente gen / de resistente genen, maar resistente stammen kunnen enkele ziektesymptomen of schade laten zien bij een hoge plaagdruk en/of bij negatieve omgevingscondities . Zie de ISF-definitie van deze term op http://www.worldseed.org/isf/diseases_resistances.html. Een kopie van de definities voor termen die reacties van planten op plagen omschrijven voor de groentezaadsector, kunnen op verzoek worden verkregen in onze kantoren. Opgelet: Deze informatie en enige aanvullende/overige verbale of schriftelijke informatie die gegeven kan worden namens Hazera, geeft gemiddelde resultaten weer van specifieke proeven; deze zijn niet uitputtend en ook niet noodzakelijkerwijs nauwkeurig en mogen niet worden opgevat als een advies, richtsnoer, aanbeveling, verklaring of garantie. Zaaitijden en groeigebieden zijn enkel indicatief. Afbeeldingen zijn enkel illustratief. De verkoop & het gebruik van zaden is onderhevig aan de voorwaarden en condities die gezamenlijk worden weergegeven op zaadverpakkingen en in catalogi en/of op: http://www.hazera.com/terms-and-conditions. E&OE. © 2022 Hazera. Alle rechten voorbehouden.