Aanbevolen voor oogst in juni Gezonde forse plant
 • Gemiddelde groeisnelheid.
 • Goed bestand tegen warmte.
 • Lange dikke steel en ruim geschakeld blauwgroen blad.
 • Zeer weinig last van zijscheuten
 • Betrouwbaar in groeidagen dus makkelijk in te plannen
Arbeidsvriendelijk
 • Zeer uniform waardoor vaak 2-3 oogstbeurten volstaan.
 • Scherm hoog in het gewas.
 • Ruim geschakeld blad met dunne bladstelen die gemakkelijk afpellen.
 • Hoge seal-snelheid door compacte, bolronde, diep doorlopende schermen.
Productief
 • Weinig gevoelig voor holle steel; de steel is zwaar en dik.
 • Bolrond en diep, zeer vast scherm
 • Oogst gewicht tussen de 500 en 800 gram.
 • Hoog percentage oogstbare schermen.
Kwaliteit
 • Mooie gelijkmatige korrelzetting.
 • Weinig oogstbeschadiging door bolronde vaste schermen.
 • Goede bewaarbaarheid.
 • Sterk tegen inwendig meeldauw.
Hoge ziekteresistentie
 • Meeldauw: IR

Legal terms

De variëteiten bevatten het resistente gen / de resistente genen, maar resistente stammen kunnen enkele ziektesymptomen of schade laten zien bij een hoge plaagdruk en/of bij negatieve omgevingscondities . Zie de ISF-definitie van deze term op http://www.worldseed.org/isf/diseases_resistances.html. Een kopie van de definities voor termen die reacties van planten op plagen omschrijven voor de groentezaadsector, kunnen op verzoek worden verkregen in onze kantoren. Opgelet: Deze informatie en enige aanvullende/overige verbale of schriftelijke informatie die gegeven kan worden namens Hazera, geeft gemiddelde resultaten weer van specifieke proeven; deze zijn niet uitputtend en ook niet noodzakelijkerwijs nauwkeurig en mogen niet worden opgevat als een advies, richtsnoer, aanbeveling, verklaring of garantie. Zaaitijden en groeigebieden zijn enkel indicatief. Afbeeldingen zijn enkel illustratief. De verkoop & het gebruik van zaden is onderhevig aan de voorwaarden en condities die gezamenlijk worden weergegeven op zaadverpakkingen en in catalogi en/of op: http://www.hazera.com/terms-and-conditions. E&OE. © 2022 Hazera. Alle rechten voorbehouden.