Uniform ras aanbevolen voor de oogst in juni en september.
Perfectie voor vroegzomer, laatzomer en herfst! Koros F1 (CLX 3504) is een uniform ras. Het ras wordt aanbevolen voor planten in maart en juli. Oogstperiode: week 1 t/m 3 in juni, september en oktober. Weinig groeidagen en compacte plant
 • Zeer goed in de vroege zomer-, laatzomer- en herfstteelt.
 • Circa 8 - 10 dagen sneller dan de huidige rassen.
 • Koros F1 groeit lekker snel en is betrouwbaar in groeidagen.
 • Door de compacte en stevige plant werkt Koros gemakkelijk.
Arbeidsvriendelijk
 • Goede uniformiteit waardoor vaak in 2 oogstbeurten een perceel leeg geoogst wordt.
 • Zeer goed zicht op het scherm; scherm zit hoog in de plant.
 • Zeer weinig gevoelig voor doorwas, waardoor weinig blaadjes van het scherm geplukt hoeven te worden.
 • Hoge seal-snelheid door compacte bolronde en diepdoorlopende vorm van de schermen.
Productief
 • Weinig gevoelig voor holle steel; de steel is zwaar en dik.
 • Bolrond en diep, zeer vast scherm, gemakkelijk gewichten tussen de 500 en 800 gram.
 • Hoog percentage goede schermen.
Kwaliteit
 • Zeer fijne korrel.
 • Bolronde en attractieve vorm van het scherm.
Hoge ziekteresistentie
 • Meeldauw: IR.
 • Natrot: door het bolronde scherm met de zeerk goede waslaag weinig gevoelig.

Legal terms

De variëteiten bevatten het resistente gen / de resistente genen, maar resistente stammen kunnen enkele ziektesymptomen of schade laten zien bij een hoge plaagdruk en/of bij negatieve omgevingscondities . Zie de ISF-definitie van deze term op http://www.worldseed.org/isf/diseases_resistances.html. Een kopie van de definities voor termen die reacties van planten op plagen omschrijven voor de groentezaadsector, kunnen op verzoek worden verkregen in onze kantoren. Opgelet: Deze informatie en enige aanvullende/overige verbale of schriftelijke informatie die gegeven kan worden namens Hazera, geeft gemiddelde resultaten weer van specifieke proeven; deze zijn niet uitputtend en ook niet noodzakelijkerwijs nauwkeurig en mogen niet worden opgevat als een advies, richtsnoer, aanbeveling, verklaring of garantie. Zaaitijden en groeigebieden zijn enkel indicatief. Afbeeldingen zijn enkel illustratief. De verkoop & het gebruik van zaden is onderhevig aan de voorwaarden en condities die gezamenlijk worden weergegeven op zaadverpakkingen en in catalogi en/of op: http://www.hazera.com/terms-and-conditions. E&OE. © 2022 Hazera. Alle rechten voorbehouden.