Ronde rode radijs voor de kas. Geschikt voor productie vanaf het voorjaar tot begin van de herfst. Geschikt voor de bos en pre-pack.
  • Vrij dik blad van goede lengte
  • Geschikt voor de machinale en hand oogst, mede door opgerichte bladstand
  • Groen en sterke cotylen
  • Over het algemeen rond van vorm met een fijne staart en helder rood van kleur
  • Onder de juiste teeltomstandigheden een goede interne knol kwaliteit met vrij dikke huid
  • Goede barst tolerantie onder de juiste teeltomstandigheden.
  • Sterk tegen voosheid.
  • IR tegen valse meeldauw ( “het wit”) zowel op knol als blad
  • IR tegen Fusarium Ox.
  • Verbeterde bewaar eigenschappen

Gewas type

Rond

Kleur

Rood

Teeltsysteem

Kasteelt

Plantseizoen

Voorjaar, Zomer, Herfst

Oogstsysteem

Hand & Mechnisch

Gebruik

Bos

print

Legal terms

De variëteiten bevatten het resistente gen / de resistente genen, maar resistente stammen kunnen enkele ziektesymptomen of schade laten zien bij een hoge plaagdruk en/of bij negatieve omgevingscondities . Zie de ISF-definitie van deze term op http://www.worldseed.org/isf/diseases_resistances.html. Een kopie van de definities voor termen die reacties van planten op plagen omschrijven voor de groentezaadsector, kunnen op verzoek worden verkregen in onze kantoren. Opgelet: Deze informatie en enige aanvullende/overige verbale of schriftelijke informatie die gegeven kan worden namens Hazera, geeft gemiddelde resultaten weer van specifieke proeven; deze zijn niet uitputtend en ook niet noodzakelijkerwijs nauwkeurig en mogen niet worden opgevat als een advies, richtsnoer, aanbeveling, verklaring of garantie. Zaaitijden en groeigebieden zijn enkel indicatief. Afbeeldingen zijn enkel illustratief. De verkoop & het gebruik van zaden is onderhevig aan de voorwaarden en condities die gezamenlijk worden weergegeven op zaadverpakkingen en in catalogi en/of op: http://www.hazera.com/terms-and-conditions. E&OE. © 2022 Hazera. Alle rechten voorbehouden.