Geeft een kort, groen opgericht veldgewas met een fijne bladkraag

• Laat tot zeer laat ras, aanbevolen voor de oogst vanaf begin mei tot en met november
• Geeft, onder de juiste teeltomstandigheden, een zeer hoog aantal opzetbare, uniforme pennen
• Geeft in het algemeen wat slankere, meer puntige kroppen, welke uitstekend geschikt zijn voor kleinverpakking
• Is het minst pitgevoelig vergeleken met de belangrijkste standaardrassen in deze periode en is sterk tegen bruinrand
• De kroppen zijn gemakkelijk te verwerken en hebben een hoogsoortelijk gewicht

Pennenoogst: 4e week oktober – 2e week november

Lofoogst: 1e week mei – 4e week november

Advies zaaihoeveelheid:

Vilseed: 330.000-380.00 zaden/ha.

Vilrob: 310.000- 360.000 pillen/ha.

Advies pennenteelt: 150-160 groeidagen

Jan
feb
Maa
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Zaaien

Planten

Oogsten

Bewaring

Legal terms

De variëteiten bevatten het resistente gen / de resistente genen, maar resistente stammen kunnen enkele ziektesymptomen of schade laten zien bij een hoge plaagdruk en/of bij negatieve omgevingscondities . Zie de ISF-definitie van deze term op http://www.worldseed.org/isf/diseases_resistances.html. Een kopie van de definities voor termen die reacties van planten op plagen omschrijven voor de groentezaadsector, kunnen op verzoek worden verkregen in onze kantoren. Opgelet: Deze informatie en enige aanvullende/overige verbale of schriftelijke informatie die gegeven kan worden namens Hazera, geeft gemiddelde resultaten weer van specifieke proeven; deze zijn niet uitputtend en ook niet noodzakelijkerwijs nauwkeurig en mogen niet worden opgevat als een advies, richtsnoer, aanbeveling, verklaring of garantie. Zaaitijden en groeigebieden zijn enkel indicatief. Afbeeldingen zijn enkel illustratief. De verkoop & het gebruik van zaden is onderhevig aan de voorwaarden en condities die gezamenlijk worden weergegeven op zaadverpakkingen en in catalogi en/of op: http://www.hazera.com/terms-and-conditions. E&OE. © 2022 Hazera. Alle rechten voorbehouden.