Zeer uniform, productief, speciaal voor de bosmachine en geschikt voor pre-pack.
 • Zeer hoge mate van uniformiteit gekoppeld aan een hoge opbrengst per m2.
 • Vlot groeiend.
 • Sterk opgericht gewas optimaal voor machinaal oogsten.
 • Opvallend sterke inplant en sterke stengels.
 • Geschikt om grof te bossen.
 • Super sterk tegen barsten.
 • Intermediaire resistentie tegen ‘wit’, zowel op
 • blad als de knol.
 • Intermediair tot hoog Fusarium resistentieniveau.
 • Geschikt voor zowel bos als pre-pack.
 • Lang houdbaar.
Vanaf 10 april t/m 10 september. Zaadhoeveelheid: 260 zaden - 450 zaden per m2, afhankelijk van de lichthoeveelheid en zaaiweek.

Gewas type

Rond

Kleur

Rood

Teeltsysteem

Kasteelt

Plantseizoen

Voorjaar, Zomer, Herfst

Oogstsysteem

Hand & Mechnisch

Gebruik

Multifunctioneel

print

Legal terms

De variëteiten bevatten het resistente gen / de resistente genen, maar resistente stammen kunnen enkele ziektesymptomen of schade laten zien bij een hoge plaagdruk en/of bij negatieve omgevingscondities . Zie de ISF-definitie van deze term op http://www.worldseed.org/isf/diseases_resistances.html. Een kopie van de definities voor termen die reacties van planten op plagen omschrijven voor de groentezaadsector, kunnen op verzoek worden verkregen in onze kantoren. Opgelet: Deze informatie en enige aanvullende/overige verbale of schriftelijke informatie die gegeven kan worden namens Hazera, geeft gemiddelde resultaten weer van specifieke proeven; deze zijn niet uitputtend en ook niet noodzakelijkerwijs nauwkeurig en mogen niet worden opgevat als een advies, richtsnoer, aanbeveling, verklaring of garantie. Zaaitijden en groeigebieden zijn enkel indicatief. Afbeeldingen zijn enkel illustratief. De verkoop & het gebruik van zaden is onderhevig aan de voorwaarden en condities die gezamenlijk worden weergegeven op zaadverpakkingen en in catalogi en/of op: http://www.hazera.com/terms-and-conditions. E&OE. © 2022 Hazera. Alle rechten voorbehouden.