Ons vroegste ras, aanbevolen voor de oogst vanaf half oktober tot eind januari. Voor de grondteelt mogelijk nog vroeger.
  • In het veld een redelijk opgericht, groeikrachtig gewas.
  • Geeft onder de juiste teeltomstandigheden een groot aantal uniforme, groeikrachtige pennen.
  • Het lof is redelijk puntig en overwegend kort grof.
  • Kroppen met een hoog soortelijk gewicht en weinig pitgevoelig.
  • Redelijk dikbladige kroppen, welke sterk zijn tegen oogstschade en bruinrand.
Advies zaaihoeveelheid: Vilseed 320.000-340.000 zaden/ha; Vilrob 300.000-320.000 pillen/ha; Safari tolerantie: laag. Advies pennenteelt: 130-140 groeidagen. * Oogsten = het rooien van de witlofpennen. * Bewaren = snijden van de witlofkroppen.

Legal terms

De variëteiten bevatten het resistente gen / de resistente genen, maar resistente stammen kunnen enkele ziektesymptomen of schade laten zien bij een hoge plaagdruk en/of bij negatieve omgevingscondities . Zie de ISF-definitie van deze term op http://www.worldseed.org/isf/diseases_resistances.html. Een kopie van de definities voor termen die reacties van planten op plagen omschrijven voor de groentezaadsector, kunnen op verzoek worden verkregen in onze kantoren. Opgelet: Deze informatie en enige aanvullende/overige verbale of schriftelijke informatie die gegeven kan worden namens Hazera, geeft gemiddelde resultaten weer van specifieke proeven; deze zijn niet uitputtend en ook niet noodzakelijkerwijs nauwkeurig en mogen niet worden opgevat als een advies, richtsnoer, aanbeveling, verklaring of garantie. Zaaitijden en groeigebieden zijn enkel indicatief. Afbeeldingen zijn enkel illustratief. De verkoop & het gebruik van zaden is onderhevig aan de voorwaarden en condities die gezamenlijk worden weergegeven op zaadverpakkingen en in catalogi en/of op: http://www.hazera.com/terms-and-conditions. E&OE. © 2022 Hazera. Alle rechten voorbehouden.