Flexibel en breed inzetbaar ras. Hoge verwerkingssnelheid
 • Lange steel met een vrij ruime bladschakeling.
 • Sterk op doorwas.
 • Mooi bolrond scherm.
 • Sterk op holle stelen.
 • Hoog soortelijk gewicht.
Flexibel en breed inzetbaar
 • Middenvroeg ras met ongeveer 75 groeidagen.
 • Zeer productief.
 • Sterk tegen katten ogen en doorwas.
 • Aanbevolen voor: - Vroeg zomer (planting april, zonder afdekking) - Zomer (plantingen mei t/m juni)Scherm hoog in het gewas. - Herfst (planting juli)
Advies N-bemesting
 • Op stuggere gronden 50 kg/ha extra N bij de start in vergelijk met andere rassen.
 • Op humusrijke grond en groeikrachtige zandgrond is geen extra N bemesting nodig.
 • Sterk tegen inwendige meeldauw en Mn-gebrek.
Smaak
 • Uit smaakproeven blijkt dat dit ras zoeter is en beter gewaardeerd wordt dan andere rassen!

Legal terms

De variëteiten bevatten het resistente gen / de resistente genen, maar resistente stammen kunnen enkele ziektesymptomen of schade laten zien bij een hoge plaagdruk en/of bij negatieve omgevingscondities . Zie de ISF-definitie van deze term op http://www.worldseed.org/isf/diseases_resistances.html. Een kopie van de definities voor termen die reacties van planten op plagen omschrijven voor de groentezaadsector, kunnen op verzoek worden verkregen in onze kantoren. Opgelet: Deze informatie en enige aanvullende/overige verbale of schriftelijke informatie die gegeven kan worden namens Hazera, geeft gemiddelde resultaten weer van specifieke proeven; deze zijn niet uitputtend en ook niet noodzakelijkerwijs nauwkeurig en mogen niet worden opgevat als een advies, richtsnoer, aanbeveling, verklaring of garantie. Zaaitijden en groeigebieden zijn enkel indicatief. Afbeeldingen zijn enkel illustratief. De verkoop & het gebruik van zaden is onderhevig aan de voorwaarden en condities die gezamenlijk worden weergegeven op zaadverpakkingen en in catalogi en/of op: http://www.hazera.com/terms-and-conditions. E&OE. © 2022 Hazera. Alle rechten voorbehouden.