Zeer veel uitermate uniforme pennen, zeer hoge lofproductie.
  • Vroeg/middenvroeg ras voor de oogst/snijden van medio november t/m maart.
  • Groeikrachtig gewas dat een hoge resistentie heeft tegen Phytophthora.
  • Is, zowel in de pennenteelt alsmede ook in de forcering, een opbrengst topper.
  • Vraagt geen grove pen.
  • Kroppen zijn iets afgerond tot spits en hebben een hoog soortelijk gewicht.
  • De mooie lichtgele kroppen zijn zowel geschikt voor de klein verpakking alsmede ook voor los product.
Advies zaaihoeveelheid : Vilseed 310.000-360.000 zaden/ha; Vilrob 290.000-330.000 pillen/ha. Advies pennenteelt : 150-160 groeidagen. * Oogsten = het rooien van de witlofpennen. * Bewaren = snijden van de witlofkroppen.

Legal terms

De variëteiten bevatten het resistente gen / de resistente genen, maar resistente stammen kunnen enkele ziektesymptomen of schade laten zien bij een hoge plaagdruk en/of bij negatieve omgevingscondities . Zie de ISF-definitie van deze term op http://www.worldseed.org/isf/diseases_resistances.html. Een kopie van de definities voor termen die reacties van planten op plagen omschrijven voor de groentezaadsector, kunnen op verzoek worden verkregen in onze kantoren. Opgelet: Deze informatie en enige aanvullende/overige verbale of schriftelijke informatie die gegeven kan worden namens Hazera, geeft gemiddelde resultaten weer van specifieke proeven; deze zijn niet uitputtend en ook niet noodzakelijkerwijs nauwkeurig en mogen niet worden opgevat als een advies, richtsnoer, aanbeveling, verklaring of garantie. Zaaitijden en groeigebieden zijn enkel indicatief. Afbeeldingen zijn enkel illustratief. De verkoop & het gebruik van zaden is onderhevig aan de voorwaarden en condities die gezamenlijk worden weergegeven op zaadverpakkingen en in catalogi en/of op: http://www.hazera.com/terms-and-conditions. E&OE. © 2022 Hazera. Alle rechten voorbehouden.