Het vroege ras voor veel kwaliteitsloof.
  • Vroeg ras, voor de oogst/snijden vanaf begin oktober tot eind december.
  • Geeft overwegend gelijke, groeikrachtige pennen.
  • Rechtopstaand, middenhoog veldgewas met een hoge pennenopbrengst.
  • Geeft prachtige, cylindrische, goed gesloten kroppen met een hoog soortelijk gewicht.
  • Licht buikige kroppen met een mooie lichtgele kleur.
  • Het vroege ras met een hoog opbrengst potentieel.
  • Het vroege ras voor veel extra kwaliteitsloof!
Advies zaaihoeveelheid: Vilseed 320.000-350.000 zaden/ha; Vilrob 300.000-330.000 pillen/ha; Natural choice 320.000-350.000 zaden/ha. Advies pennenteelt: 130-140 groeidagen. * Oogsten = het rooien van de witlofpennen. * Bewaren = snijden van de witlofkroppen.

Legal terms

De variëteiten bevatten het resistente gen / de resistente genen, maar resistente stammen kunnen enkele ziektesymptomen of schade laten zien bij een hoge plaagdruk en/of bij negatieve omgevingscondities . Zie de ISF-definitie van deze term op http://www.worldseed.org/isf/diseases_resistances.html. Een kopie van de definities voor termen die reacties van planten op plagen omschrijven voor de groentezaadsector, kunnen op verzoek worden verkregen in onze kantoren. Opgelet: Deze informatie en enige aanvullende/overige verbale of schriftelijke informatie die gegeven kan worden namens Hazera, geeft gemiddelde resultaten weer van specifieke proeven; deze zijn niet uitputtend en ook niet noodzakelijkerwijs nauwkeurig en mogen niet worden opgevat als een advies, richtsnoer, aanbeveling, verklaring of garantie. Zaaitijden en groeigebieden zijn enkel indicatief. Afbeeldingen zijn enkel illustratief. De verkoop & het gebruik van zaden is onderhevig aan de voorwaarden en condities die gezamenlijk worden weergegeven op zaadverpakkingen en in catalogi en/of op: http://www.hazera.com/terms-and-conditions. E&OE. © 2022 Hazera. Alle rechten voorbehouden.