Geschikt voor biologische teelt en grondteelt (eventueel hydroteelt) België.
  • Middelvroeg ras voor de oogst/snijden vanaf half november t/m februari.
  • Goede pennenopbrengst.
  • Kortbuikig, flexibel ras met een zeer gesloten, uitstekende kropvorm.
  • Diepgeel van kleur en uitermate uniform.
  • Geschikt voor de kleinverpakking.
Advies zaaihoeveelheid : Vilseed 310.000-350.000 zaden/ha; Vilrob 290.000-330.000 pillen/ha; Natural choice 310.000-350.000 zaden/ha. Advies pennenteelt : 150-160 groeidagen.

Legal terms

De variëteiten bevatten het resistente gen / de resistente genen, maar resistente stammen kunnen enkele ziektesymptomen of schade laten zien bij een hoge plaagdruk en/of bij negatieve omgevingscondities . Zie de ISF-definitie van deze term op http://www.worldseed.org/isf/diseases_resistances.html. Een kopie van de definities voor termen die reacties van planten op plagen omschrijven voor de groentezaadsector, kunnen op verzoek worden verkregen in onze kantoren. Opgelet: Deze informatie en enige aanvullende/overige verbale of schriftelijke informatie die gegeven kan worden namens Hazera, geeft gemiddelde resultaten weer van specifieke proeven; deze zijn niet uitputtend en ook niet noodzakelijkerwijs nauwkeurig en mogen niet worden opgevat als een advies, richtsnoer, aanbeveling, verklaring of garantie. Zaaitijden en groeigebieden zijn enkel indicatief. Afbeeldingen zijn enkel illustratief. De verkoop & het gebruik van zaden is onderhevig aan de voorwaarden en condities die gezamenlijk worden weergegeven op zaadverpakkingen en in catalogi en/of op: http://www.hazera.com/terms-and-conditions. E&OE. © 2022 Hazera. Alle rechten voorbehouden.