Zeer hoge virus- en meeldauwresistentie en uitmuntende houdbaarheid van de vruchten na de oogst.
  • Ras met een zeer hoge virus- en meeldauwresistentie.
  • Uitmuntende houdbaarheid van de vruchten na de oogst.
  • Stevig en opgericht gewas.
  • Aanbevolen voor zomer en herfstteelt.
  • Voor herfstteelt iets eerder planten dan gebruikelijk.
  • Door de goede groeikracht kan de N-basisbemesting 20% lager zijn.
  • Primula is intermediair resistent tegen WZM, ZYM en meeldauw IR.

Legal terms

De variëteiten bevatten het resistente gen / de resistente genen, maar resistente stammen kunnen enkele ziektesymptomen of schade laten zien bij een hoge plaagdruk en/of bij negatieve omgevingscondities . Zie de ISF-definitie van deze term op http://www.worldseed.org/isf/diseases_resistances.html. Een kopie van de definities voor termen die reacties van planten op plagen omschrijven voor de groentezaadsector, kunnen op verzoek worden verkregen in onze kantoren. Opgelet: Deze informatie en enige aanvullende/overige verbale of schriftelijke informatie die gegeven kan worden namens Hazera, geeft gemiddelde resultaten weer van specifieke proeven; deze zijn niet uitputtend en ook niet noodzakelijkerwijs nauwkeurig en mogen niet worden opgevat als een advies, richtsnoer, aanbeveling, verklaring of garantie. Zaaitijden en groeigebieden zijn enkel indicatief. Afbeeldingen zijn enkel illustratief. De verkoop & het gebruik van zaden is onderhevig aan de voorwaarden en condities die gezamenlijk worden weergegeven op zaadverpakkingen en in catalogi en/of op: http://www.hazera.com/terms-and-conditions. E&OE. © 2022 Hazera. Alle rechten voorbehouden.