Cluster tomato with very good shelf life.

Grower/growing characteristics

Fruits / cluster: 6
Harvest type: Cluster
Vigor plant: Medium
Resistances HR: ToMV:0,1,2 / Va:0, Vd:0 / Fol:0,1,2
Resistances IR: TYLCV

Supply chain processing characteristics

Shelflife: Very good
Firmness after ten days: Very good
Green parts after ten days: Good
Usage advise: Pre-packed and loose box

Shopper characteristics

Fruit shape: Round to plum
Average fruit weight in grams: 100-110
Color: Red
Jointed / jointless: Jointed
Shininess: Good
Suggested shopper usage: General cooking

Gewas type

Tros

Kleur

Rood

Teeltsysteem

Glazen kas

Resistenties

ToMV, Fol, Vd, Va, TYLCV

Legal terms

De variëteiten bevatten het resistente gen / de resistente genen, maar resistente stammen kunnen enkele ziektesymptomen of schade laten zien bij een hoge plaagdruk en/of bij negatieve omgevingscondities . Zie de ISF-definitie van deze term op http://www.worldseed.org/isf/diseases_resistances.html. Een kopie van de definities voor termen die reacties van planten op plagen omschrijven voor de groentezaadsector, kunnen op verzoek worden verkregen in onze kantoren.

Opgelet: Deze informatie en enige aanvullende/overige verbale of schriftelijke informatie die gegeven kan worden namens Hazera, geeft gemiddelde resultaten weer van specifieke proeven; deze zijn niet uitputtend en ook niet noodzakelijkerwijs nauwkeurig en mogen niet worden opgevat als een advies, richtsnoer, aanbeveling, verklaring of garantie. Zaaitijden en groeigebieden zijn enkel indicatief. Afbeeldingen zijn enkel illustratief. De verkoop & het gebruik van zaden is onderhevig aan de voorwaarden en condities die gezamenlijk worden weergegeven op zaadverpakkingen en in catalogi en/of op: http://www.hazera.com/terms-and-conditions. E&OE. © 2022 Hazera. Alle rechten voorbehouden.