Groot aantal spruiten op de stam, potentieel 110 – 120 stuks.

 • Vaste spruit, donkergroen.
 • Onder de juiste teeltomstandigheden een fijne en gelijke sortering, ca. 24/32 mm.
 • Sterk op geel blad.
 • Goede veldhoudbaarheid.
 • Over het algemeen een goed uitstalleven na de oogst.
 • Klassieke smaak.

Advies

 • Meest geschikt voor industrieteelt.
 • De start van de teelt vraagt voldoende stikstof.
 • Aanbevolen te planten vanaf 21 april.
 • Aanbevolen plantdichtheid: ca. 32.000 – 37.000 planten/ha.
 • Oogst: ca. december, begin januari.
 • Dankbaar voor toppen van het gewas.

Gewas type

Spruitkool

Gebruik

Industrie

Jan
feb
Maa
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Zaaien

Planten

Oogsten

Bewaring

Legal terms

De variëteiten bevatten het resistente gen / de resistente genen, maar resistente stammen kunnen enkele ziektesymptomen of schade laten zien bij een hoge plaagdruk en/of bij negatieve omgevingscondities . Zie de ISF-definitie van deze term op http://www.worldseed.org/isf/diseases_resistances.html. Een kopie van de definities voor termen die reacties van planten op plagen omschrijven voor de groentezaadsector, kunnen op verzoek worden verkregen in onze kantoren. Opgelet: Deze informatie en enige aanvullende/overige verbale of schriftelijke informatie die gegeven kan worden namens Hazera, geeft gemiddelde resultaten weer van specifieke proeven; deze zijn niet uitputtend en ook niet noodzakelijkerwijs nauwkeurig en mogen niet worden opgevat als een advies, richtsnoer, aanbeveling, verklaring of garantie. Zaaitijden en groeigebieden zijn enkel indicatief. Afbeeldingen zijn enkel illustratief. De verkoop & het gebruik van zaden is onderhevig aan de voorwaarden en condities die gezamenlijk worden weergegeven op zaadverpakkingen en in catalogi en/of op: http://www.hazera.com/terms-and-conditions. E&OE. © 2022 Hazera. Alle rechten voorbehouden.