Stevige plant. Mooi open gewas.
 • Mooie cilindrische schakeling.
 • Onder de juiste teeltomstandigheden een hoog aantal spruiten aan de stam, ca. 100 - 110 stuks mogelijk.
 • Hoog soortelijk gewicht.
 • Milde smaak.
 • Vraagt doorgroeiende grond.
Advies
 • Aanbevolen voor industrie en verse markt.
 • Onder de juiste teeltomstandigheden mogelijk sortering fijn en middel, 25/35.
 • Aanbevolen: aan de start basis gift + 25 kg. N.
 • Planten aanbevolen vanaf 15 april.
 • Aanbevolen plantdichtheid: ca. 33.000 - 38.000 planten/ha.
 • Aanbevolen oogstperiode: eind november - december.
 • Dankbaar voor toppen van het gewas.

Gewas type

Spruitkool

Gebruik

Industrie en vers

Legal terms

De variëteiten bevatten het resistente gen / de resistente genen, maar resistente stammen kunnen enkele ziektesymptomen of schade laten zien bij een hoge plaagdruk en/of bij negatieve omgevingscondities . Zie de ISF-definitie van deze term op http://www.worldseed.org/isf/diseases_resistances.html. Een kopie van de definities voor termen die reacties van planten op plagen omschrijven voor de groentezaadsector, kunnen op verzoek worden verkregen in onze kantoren. Opgelet: Deze informatie en enige aanvullende/overige verbale of schriftelijke informatie die gegeven kan worden namens Hazera, geeft gemiddelde resultaten weer van specifieke proeven; deze zijn niet uitputtend en ook niet noodzakelijkerwijs nauwkeurig en mogen niet worden opgevat als een advies, richtsnoer, aanbeveling, verklaring of garantie. Zaaitijden en groeigebieden zijn enkel indicatief. Afbeeldingen zijn enkel illustratief. De verkoop & het gebruik van zaden is onderhevig aan de voorwaarden en condities die gezamenlijk worden weergegeven op zaadverpakkingen en in catalogi en/of op: http://www.hazera.com/terms-and-conditions. E&OE. © 2022 Hazera. Alle rechten voorbehouden.