De opbrengst en kwaliteit in de uienteelt blijft erg belangrijk

De wereld staat op z’n kop met de oorlog in Oekraïene. De prijzen van meststoffen rijzen de pan uit. Wat heeft dit voor invloed op de teelt van uien in Nederland?

Nederland is van oudsher een export land wat betreft uien. We exporteren dan ook naar meer dan 130 landen over heel de wereld. Net deze wereld heeft te maken met gigantische prijsverhogingen van allerlei zaken die men in de teelt van uien nodig heeft.

Neem nu de prijs van de N meststoffen. Deze is minimaal 4x zo duur als vorig jaar. Dit heeft voor een groot aantal gebieden in de wereld tot gevolg dat men minder of zelfs geen meststoffen kan toepassen in de teelt van uien.

Daar komt bij dat door de hoge graanprijzen wereldwijd telers hebben besloten om een dure teelt als uien even in de wacht te zetten en te kiezen voor een goedkoper gewas als graan.

Dit alles zou kunnen betekenen dat de vraag naar Nederlandse uien en het prijsniveau zich in een positieve richting kunnen gaan ontwikkelen.
Uiteraard indien de transportkosten geen roet in het eten gooien.

Ondanks deze onzekerheid blijft het voor U als Nederlandse uienteler van groot belang om voor de maximale opbrengst en het maximale rendement te gaan in uw uienteelt.

Flexibiliteit kan hierbij belangrijk zijn. Door te kiezen voor een bewaarbaar ras kunt u uw uien verkopen op het meest optimale moment.

Wij wensen u een goed groeiseizoen toe.

Het belang van het duizendkorrelgewicht

Het zonnetje schijnt, het voorjaar komt er aan. En daarmee ook het zaaiseizoen.
De uienteelt kan behoorlijk wat uitdagingen met zich meebrengen. Een goede zaai is dan ook van groot belang.

Daarom willen wij u nogmaals wijzen op het belang van het duizend korrelgewicht van het uienzaad.

Het duizendkorrelgewicht van uienzaad staat altijd op de zakken vermeld en kan nogal verschillen. Het risico kan zijn dat men teveel of te weinig zaad verzaait, wat een onregelmatige stand van het gewas kan veroorzaken.

Wanneer men de zaaimachine afstelt op een duizendkorrelgewicht van 4,2 gram en  evt. een volgend ras heeft een duizendkorrelgewicht van bijvoorbeeld 3,6 gram kan dit, wanneer men de aanzuigdruk van de zaaimachine hier niet op aanpast, dubbele zaden op de zaaischijven veroorzaken, en daardoor een onregematigheid in de stand van het gewas.

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze gewasspecialisten.

Wij wensen u een goed groeiseizoen toe.